Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 15/11/2018

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 3.5.2013

Gần giống hình thái đồ thị phiên hôm qua, phiên hôm nay 3/5, đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long ít biến động trong khi đồ thị giá vàng thế giới biến động lên - ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 2.5.2013

Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long mang hình thái đi xuống nhẹ trong khi đồ thị giá vàng thế giới biến động lên - xuống trong phiên
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26.4.2013

Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long biến động liên tục tại các thời điểm trong phiên song biến đổi trong biên dộ ngắn: 50.000 đồng/mỗi thời điểm khiến tổng thể ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25.4.2013

Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long biến đổi rất ít gần như đi ngang trong phiên hôm nay (24/4) do giá vàng biến động ít– trong khoảng 50.000 đồng/lượng. Trong khí ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24.4.2013

Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long biến đổi rất ít gần như đi ngang trong phiên hôm nay (24/4) do giá vàng biến động ít– trong khoảng 100.000 đồng/lượng. Trong ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23.4.2013

Lên – xuống trong khoảng 50.000 đồng/lượng khiến đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long chỉ biến đổi rất ít trong phiên khác hẳn với hình thái biến động liên tục của ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22.4.2013

Sau khi tăng mạnh vào đầu phiên, chiều nay, giá vàng trong nước đi xuống tại 1 thời diểm rồi đi ngang, tuy vậy giá vàng biến động trong biên độ hẹp khiến đồ ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác