Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 19/10/2018

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24.5.2013

Giá vàng trong nước phiên buổi sáng không đổi, bắt đầu giảm nhẹ ở cuối phiên, nên đồ thị gần như một đường thẳng đi ngang, trùng hơn ở phần cuối. Đồ thị giá ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23.5.2013

Giá vàng trong nước giao động trong biên độ ngắn: 50.000 đồng/lượng nên hình thái biểu dồ nhìn chung ít biến đổi, gần như một đường thẳng đi ngang. Đồ thị thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22.5.2013

Đồ thị giá vàng trong nước tăng – giảm trong biên độ ngắn: 50000 đồng/lượng nên hình thái biểu dồ nhìn chung ít biến đổi. Đồ thị thế giới đi lên – đi xuống ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21.5.2013

Đồ thị giá vàng trong nước đi xuống trong khi đồ thị giá vàng thế giới thay đổi nhiều trong phiên hôm nay 21/5.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20.5.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng đi lên suốt phiên hôm nay 20/5.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 17.5.2013

Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long đi ngang hoàn toàn trong phiên trong khi đồ thị giá vàng thế giới lên – xuống nhẹ trong phiên hôm nay 17/5.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16.5.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng mang hình thức chính là đi xuống suốt phiên hôm nay 16/5.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác