Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 22/05/2018

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 31-01-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30-01-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29-01-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng và giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26-01-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới giảm nhẹ phiên sáng, sang phiên chiều đồ thị phục hồi đi lên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25-01-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng mạnh vào phiên sáng, đến chiều đồ thị đi xuống giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng mạnh ở phiên ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24-01-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23-01-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới giảm nhẹ phiên sáng, sang phiên chiều đồ thị phục hồi đi lên.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác