Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 20/09/2018

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20-06-2018

Các thương hiệu vàng có xu hướng biến động khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long và SJC có mức biến động nhẹ. Giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19-06-2018

Các thương hiệu vàng có xu hướng biến động khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long và SJC biến động trong ngày và ổn định vào ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18-06-2018

Các thương hiệu vàng có xu hướng biến động khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long và SJC có chiều hướng đi lên vào cuối phiên. ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 15-06-2018

Các thương hiệu vàng có xu hướng biến động khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long có chiều hướng đi xuống vào cuối phiên. Giá ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 14-06-2018

Các thương hiệu vàng có xu hướng biến động khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long và giá vàng thế giới có chiều hướng tăng lên ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 13-06-2018

Phiên giao dịch ngày hôm nay giá các thương hiệu vàng có chiều hướng đi xuống. Giá vàng rồng Thăng Long giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều. Giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12-06-2018

Phiên giao dịch ngày hôm nay các thương hiệu vàng có ít chiều biến động. Giá vàng trong nước đi lên trong toàn phiên giao dịch. Giá vàng thế giới ổn định trong ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác