Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 16/01/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 17-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước phiên ngày hôm nay có hướng tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang, tăng giảm không đồng nhất.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16-10-2018

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang, tăng giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang trong toàn phiên, giá vàng không biến ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 15-10-2018

Ảnh hướng từ giá vàng thế giới, phiên hôm nay đồ thị giá vàng trong nước có xu hướng đi lên. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng mạnh trong toàn ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12-10-2018

Biểu đồ giá vàng trong nước ngày hôm nay có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Thị trường giá vàng thế giới có một phiên bật tăng sau một thời gian lặng sóng.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang, tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tặng mạnh về cuối phiên chiều.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 10-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang và giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang, ổn định trong toàn phiên ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 09-10-2018

Trong phiên giao dịch hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang, tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ổn định trong toàn phiên giao ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác