Trang sức vàng ta
VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH BỌC VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: HB10
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 4,8 chỉ
Giá bán: Liên hệ