Trang sức vàng ta
VÒNG TAY HOA VÀNG TA
Mã sản phẩm: VT 108_MN12
Loại sản phẩm: Vòng tay
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 3,5 CHỈ
Giá bán: Liên hệ

CHARM VÀNG TA (DSC_5994)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5991)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5988)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5984)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5981)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5978)

2,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5975)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5972)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5965)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5962)

2,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5960)

4,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5957)

4,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5954)

4,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5950)

4,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)


CHARM VÀNG TA (DSC_5946)

2,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 28/06/2018 09:18)