Trang sức vàng ta
VÒNG TAY HOA VÀNG TA
Mã sản phẩm: VT 108_MN12
Loại sản phẩm: Vòng tay
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 3,5 CHỈ
Giá bán: Liên hệ