Trang sức vàng ta
VÒNG TAY CUỐN HOA RUBY
Mã sản phẩm: VT_6866
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 3-5 CHỈ
Giá bán: Liên hệ