Trang sức vàng ta
NHẪN NỮ VÀNG TA GẮN SAPPHIRE (24K)
Mã sản phẩm: HB05
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Sapphire
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 2 chỉ
Giá bán: Liên hệ