Trang sức vàng ta
NHẪN NỮ VÀNG TA GẮN RUBY (24K)
Mã sản phẩm: HB09
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 1,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ