Trang sức vàng ta
NHẪN NAM VÀNG TA GẮN EMERALD
Mã sản phẩm: NNa 151_MN8
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: EMERALD
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 4 chỉ
Giá bán: Liên hệ