Trang sức vàng ta
NHẪN NAM VÀNG TA GẮN ĐÁ RUBY
Mã sản phẩm: NNa 136_MN7
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 4,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ