Trang sức vàng ta
NHẪN NAM VÀNG TA
Mã sản phẩm: NNa 143_MN8
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 5 chỉ
Giá bán: Liên hệ