Trang sức vàng ta
NHẪN NAM VÀNG TA
Mã sản phẩm: NNa 238_MN12
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 10 chỉ
Giá bán: Liên hệ