Trang sức vàng ta
NHẪN NAM GẮN ĐÁ RUBY
Mã sản phẩm: NNa 154_MN8
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: RUBY
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 3,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ