Trang sức vàng ta
MẶT DÂY VÀNG TA GẮN NGỌC CẨM THẠCH
Mã sản phẩm: MD 548_MN28
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: NGỌC CẨM THẠCH
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 3 chỉ
Giá bán: Liên hệ