Trang sức vàng ta
MẶT DÂY VÀNG TA GẮN ĐÁ AMETHYST
Mã sản phẩm: MD 486_MN25
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: AMETHYST
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 1,5 CHỈ
Giá bán: Liên hệ