Trang sức vàng ta
MẶT DÂY VÀNG TA ĐÚC
Mã sản phẩm: MD 766_MN39
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 10 chỉ
Giá bán: Liên hệ