Trang sức vàng ta
MẶT DÂY VÀNG TA 24K GẮN NGỌC TRAI (MD 637_MN32)
Mã sản phẩm: MD 637_MN32
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 1,8 chỉ
Giá bán: Liên hệ