Trang sức vàng ta
MẶT DÂY VÀNG TA 24K GẮN NGỌC TRAI (MD 444_MN23)
Mã sản phẩm: MD 444_MN23
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 1 chỉ
Giá bán: Liên hệ