Trang sức vàng ta
MẶT DÂY VÀNG TA
Mã sản phẩm: MD 158_MN8
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 1 CHỈ
Giá bán: Liên hệ