Trang sức vàng ta
MẶT DÂY THÁNH GIÁ
Mã sản phẩm: MD 090_MN5
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 10 CHỈ
Giá bán: Liên hệ