Trang sức vàng ta
MẶT DÂY PHẬT VÀNG TA
Mã sản phẩm: MD 253_MN13
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 10 CHỈ
Giá bán: Liên hệ