Trang sức vàng ta
MẶT DÂY NGỌC TRAI
Mã sản phẩm: MD 406_MN21
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: NGỌC TRAI
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 1,5 CHỈ
Giá bán: Liên hệ