Trang sức vàng ta
KIỀNG VÀNG TA GẮN TOPAZ (24K)
Mã sản phẩm: HB02
Loại sản phẩm: Kiềng nối mặt
Tên đá: Topaz
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 8,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ