Trang sức vàng ta
KIỀNG VÀNG TA GẮN SAPPHIRE (24K)
Mã sản phẩm: HB06
Loại sản phẩm: Kiềng cuốn hoa gắn đá quý
Tên đá: Sapphire
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 5 chỉ
Giá bán: Liên hệ