Trang sức vàng ta
KIỀNG VÀNG TA GẮN RUBY (24K)
Mã sản phẩm: HB07
Loại sản phẩm: Kiềng cuốn hoa gắn đá quý
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 7 chỉ
Giá bán: Liên hệ