Trang sức vàng ta
KIỀNG VÀNG TA GẮN RUBY (24K)
Mã sản phẩm: HB07
Loại sản phẩm: Kiềng cuốn hoa gắn đá quý
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 7 chỉ
Giá bán: Liên hệ

CHARM VÀNG TA (DSC_5994)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5991)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5988)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5984)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5981)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5978)

2,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5975)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5972)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5965)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5962)

2,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5960)

4,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5957)

4,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5954)

4,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5950)

4,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)


CHARM VÀNG TA (DSC_5946)

2,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 03/05/2018 11:02)