Trang sức vàng ta
DÂY KIỀNG VÀNG TA LIỀN MẶT GẮN ĐÁ TOPAZ (24K)
Mã sản phẩm: 834
Loại sản phẩm: Kiềng nối mặt
Tên đá: Topaz
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 17 chỉ
Giá bán: Liên hệ