Trang sức vàng ta
DÂY CHUYỀN LIỀN MẶT GẮN RUBY (24K)
Mã sản phẩm: HB01
Loại sản phẩm: Dây chuyền nữ
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 5,5 chỉ
Giá bán: Liên hệ