Trang sức vàng ta
BTS VÒNG TAY NỮ VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: HT19
Loại sản phẩm: Vòng tay
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Vòng tay trái: 2,1 chỉ
Vòng tay phải: 7,2 chỉ