Trang sức vàng ta
BTS VÀNG TA GẮN RUBY (24K)
Mã sản phẩm: 838
Loại sản phẩm: Bộ
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Nhẫn: 1,5 chỉ
Hoa tai: 1,5 chỉ
Mặt dây: 1 chỉ
Dây: 3 chỉ