Trang sức vàng ta
BTS VÀNG TA GẮN RUBY (24K)
Mã sản phẩm: 838
Loại sản phẩm: Bộ
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Nhẫn: 1,5 chỉ
Hoa tai: 1,5 chỉ
Mặt dây: 1 chỉ
Dây: 3 chỉ

 


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5994)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5991)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5988)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5984)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5981)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5978)

2,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5975)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5972)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5965)

3,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5962)

2,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


MẶT DÂY VÀNG TA (DSC_5960)

4,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


CHARM VÀNG TA (DSC_5957)

4,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


CHARM VÀNG TA (DSC_5954)

4,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


CHARM VÀNG TA (DSC_5950)

4,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)


CHARM VÀNG TA (DSC_5946)

2,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/03/2018 09:00)