Trang sức vàng ta
BTS VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: HT12
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:

Lắc tay: 6,8 chỉ

Sản phẩm
Lắc tay: 3,9 chỉ
Dây chuyền liền mặt: 5,5 chỉ