Trang sức vàng ta
BTS NHẪN NỮ VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: HT18
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Nhẫn trái: 0,55 chỉ
Nhẫn phải: 1,73 chỉ
Nhẫn dưới: 0,52 chỉ