Trang sức vàng ta
BTS NÉN VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: HT17
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Nén vàng lớn: 2 chỉ
Nén vàng nhỏ: 1 chỉ