Trang sức vàng ta
BTS MẶT DÂY VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: HT21
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Mặt dây trái (trên): 0,99 chỉ
Mặt dây phải (trên): 0,68 chỉ
Mặt dây trái (dưới): 1,07 chỉ
Mặt dây phải (dưới): 1,64 chỉ