Trang sức vàng ta
BTS MẶT DÂY VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: HT22
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Mặt dây trái: 1 chỉ
Mặt dây phải: 0,77 chỉ
Mặt dây dưới: 1,2 chỉ