Trang sức vàng ta
BTS MẶT DÂY VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: HT15
Loại sản phẩm: Mặt dây
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Mặt dây trên: 2,2 chỉ
Mặt dây dưới: 2,6 chỉ