Trang sức vàng ta
BTS LẮC TAY VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: HT14
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Lắc tay (trái): 1,65 chỉ
Lắc tay (phải): 1,7 chỉ