Trang sức vàng ta
BỘ TRANG SỨC VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: HB11
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Kiềng: 8 chỉ
Hoa tai: 1,5 chỉ
Nhẫn: 1,5 chỉ
Vòng tay: 5 chỉ