Trang sức thịnh hành
VÒNG TAY NỮ VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: EC27
Loại sản phẩm: Vòng tay
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 2,6 chỉ
Giá bán: Liên hệ