Trang sức thịnh hành
BTS VÒNG TAY NỮ VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: EC25
Loại sản phẩm: Vòng tay
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Vòng tay (trái): 5,2 chỉ
Vòng tay (phải): 4,5 chỉ