Trang sức thịnh hành
BTS VÀNG MÀU (14K)
Mã sản phẩm: 835
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Hoa tai: 0,87 chỉ
Vòng tay: 3 chỉ