Trang sức thịnh hành
BTS NỮ VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: EC23
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Nhẫn: 1,2 chỉ
Vòng tay: 2,7 chỉ