Trang sức thịnh hành
BTS NỮ VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: EC21
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Mặt dây: 3,5 chỉ
Dây chuyền: 3,5 chỉ
Lắc tay: 4,3 chỉ