Trang sức thịnh hành
BTS NỮ VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: EC20
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Mặt dây: 1,3 chỉ
Dây chuyền: 3,5 chỉ
Nhẫn: 1,1 chỉ