Trang sức thịnh hành
BTS NỮ VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: EC11
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Hoa tai: 1,6 chỉ
Nhẫn: 2,3 chỉ
Vòng tay: 4,1 chỉ