Trang sức thịnh hành
BTS NỮ VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: EC08
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Nhẫn
Nhẫn nữ: 0,62 chỉ
Hoa tai (trên): 0,65 chỉ
Hoa tai (dưới): 0,6 chỉ