Trang sức thịnh hành
BTS NỮ VÀNG MÀU (14K)
Mã sản phẩm: EC16
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Mặt dây: 2,8 chỉ
Hoa tai (trái): 1 chỉ
Hoa tai (giữa): 0,9 chỉ
Hoa tai (phải): 0,8 chỉ