Trang sức thịnh hành
BTS NỮ VÀNG MÀU (14K)
Mã sản phẩm: EC13
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Mặt dây: 1,9 chỉ
Nhẫn: 0,68 chỉ