Trang sức thịnh hành
BTS NỮ VÀNG MÀU (14K)
Mã sản phẩm: EC10
Loại sản phẩm: Bộ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm
Mặt dây: 0,6 chỉ
Dây chuyền: 1,3 chỉ
Hoa tai: 1,1 chỉ