Trang sức thịnh hành
BTS NHẪN NỮ VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: EC29
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm (từ trái qua phải)
Nhẫn (1): 1,1 chỉ
Nhẫn (2): 0,7 chỉ
Nhẫn (3): 0,9 chỉ
Nhẫn (4): 1,3 chỉ