Trang sức thịnh hành
BTS NHẪN NỮ VÀNG MÀU (18K)
Mã sản phẩm: EC28
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: cubic
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm (từ trái qua phải)
Nhẫn (1): 2,4 chỉ
Nhẫn (2): 2,4 chỉ
Nhẫn (3): 2,3 chỉ
Nhẫn (4): 1,8 chỉ
Nhẫn (5): 1,1 chỉ